Begrazing:

 Sinds 2005 is O’Hara als bedrijf bezig met begrazing.

skudde

Wij begrazen voornamelijk met het Skuddeschaap, een enkele Herdwick en 4 geiten. Deze combinatie zorgt er voor dat het gewenste resultaten bereikt worden en dat bepaalde planten meer worden gegeten dan andere planten.

Verder zorgt een begrazingsplan en het continu bijsturen voor het behalen van de gewenste doelen. Dit bijsturen is nodig omdat ieder jaar anders is, zo zijn weersomstandigheden een belangrijke  reden om een plan aan te passen.